Novela Obchodného zákonníka účinná od 01.10.2020

  1. Od 1. 10. 2020 je možné podať návrh na zápis údajov do obchodného registra už len v elektronickej podobe.
  2. Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla musí obsahovať úradne osvedčený podpis vlastníka nehnuteľnosti.
  3. Rozšírenie zapisovaných údajov o spoločníkoch                                                                                                                                                                                                        Pri fyzických osobách ide o zápis dátumu narodenia a rodného čísla /ak bolo pridelené/, príp. iný identifikačný údaj, ak rodné číslo v SR nie je pridelené.
    Pri právnických osobách je nevyhnutný zápis IČO spoločnosti.
  4. Zakladateľom, spoločníkom ani štatutárom spoločnosti s ručením obmedzeným sa nemôže stať osoba, ktorá je ako povinná vedená v registri poverení na vykonanie exekúcie.
  5. Najväčšou zmenou prešli ustanovenia o likvidácii spoločnosti.

Máte záujem o naše služby?
Urobte 1. krok a kontaktujte.png kontaktujte nás

KONTAKT

Ing. Gabriela Dašková
Tel : 0910 819 111
e-mail : daskova@gamapartners.sk

GAMA Partners s. r. o.

Legionárska 7724/119
911 01 Trenčín
IČ : 46 493 417
DIČ : 2820012976