ZALOŽENIE S. R. O.

box1.jpg

 330 EUR

 

 

Získajte spoločnosť v najkratšom možnom čase a bez behania po úradoch.

  • Žiadny ďalší poplatok navyše
  • Ľubovoľný počet voľných živností
  • Spracovanie potrebných dokumentov

CHCEM ZALOŽIŤ SPOLOČNOSŤ

ZMENY V SPOLOČNOSTIACH

box2.jpg

OD 115 EUR

 

Potrebujete akúkoľvek zmenu v spoločnosti? Nestrácajte čas behaním po úradoch.

  • V cene poplatok do OR SR
  • Vrátane rozšírenia o voľné živnosti
  • Spracovanie potrebných dokumentov

CHCEM ZMENU V SPOLOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI

box3.jpg

OD 550 EUR

 

Neviete, ako presne po právnej stránke prebieha proces zrušenia spoločnosti? Nezúfajte, pomôžeme vám.

  • Posúdenie ekonomickej situácie
  • Návrh spôsobu zrušenia spoločnosti
  • Spracovanie potrebných dokumentov

CHCEM ZRUŠIT SPOLOČNOSŤ

Chcete začať podnikať? Radi Vám s tým pomôžeme. Ponúkneme Vám kompletný servis v začiatkoch Vášho podnikania od poradenstva, cez vypracovanie potrebných dokumentov až po podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.


Všetky nami pripravované dokumenty vypracúva advokát s mnohoročnými skúsenosťami v oblasti obchodného práva vďaka čomu nemusíte mať obavu, že by sa zapísanie Vašej spoločnosti do obchodného registra nejakým spôsobom komplikovalo.


ĎALŠIE SLUŽBY PRE PODNIKATEĽOV

small1.png

ZALOŽENIE A. S.

Chcete založiť akciovú spoločnosť a nebaví vás behať po úradoch? Nemusíte, s našou pomocou to budete mať bez starostí.

CHCEM VEDIEŤ VIAC

small2.png

ZALOŽENIE DRUŽSTVA

Rozhodli ste sa pre založenie družstva? Využite naše služby, všetko potrebné vybavíme za vás.

CHCEM VEDIEŤ VIAC

small3.png

ZALOŽENIE EURÓPSKEJ SPOLOČNOSTI

Premýšľate o zmene sídla spoločnosti do štátu s nižším daňovým zaťažením alebo zaujímavejším právnym systémom?

CHCEM VEDIEŤ VIAC

small4.png

VIRTUÁLNE SÍDLO SPOLOČNOSTI

Potrebujete registračné sídlo pre vašu spoločnosť s minimálnymi nákladmi? Potom je služba poskytnutia virtuálneho sídla určená ...

CHCEM VEDIEŤ VIAC

small5.png

PREDAJ SPOLOČNOSTI

Chcete začať podnikať ihneď? Rýchlo a takmer okamžite vám to umožní kúpa ready-made spoločnosti.

CHCEM VEDIEŤ VIAC

small6.png

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

Ste malá či stredná spoločnosť? Zabezpečíme pre vás odborné spracovanie účtovníctva v komplexnom rozsahu.

CHCEM VEDIEŤ VIAC

NOVINKY / AKTUALITY

Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov v roku 2024

02.04.2024

Novelou zákonov dochádza s účinnosťou od 01.04.2024 k zvýšeniu súdnych aj správnych poplatkov. Zvýšenie súdnych poplatkov za zápis do obchodného registra sa bude týkať každého, kto si chce založiť obchodnú spoločnosť resp. vykonať zápis zmien už v existujúcej spoločnosti. Zároveň sa zvyšujú správne poplatky pri ohlásení živnosti pre všetky fyzické aj právnické osoby.

VÍCE >>

Založenie SRO zjednodušeným spôsobom

18.05.2023

Od 1.2.2023 je možné zjednodušene cez elektronické služby obchodného registra založiť a zapísať spoločnosť s ručením obmedzeným do obchodného registra, s následným získaním živnostenského oprávnenia zápisom do obchodného registra. https://sluzby.orsr.sk/Sluzby

VÍCE >>

Doplnenie identifikačných údajov do obchodného registra

26.04.2022

Čas sa kráti, preto sa vyhnyte zbytočným nepríjemnostiam a splňte si povinnosť doplniť identifikačné údaje o zákonom ustanovených osobách /o spoločníkoch, štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov, vedúcich organizačných zložiek podnikov, prokuristoch, členoch dozorného orgánu, likvidátoroch, správcoch na výkon nútenej správy a ich zástupcoch, vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb/ do obchodného registra. Najneskôr do 30. septembra 2022 je potrebné doplniť v prípade fyzických osôb dátumy narodenia a rodné čísla alebo iné identifikačné údaje, ak rodné čísla nie sú v SR pridelené a v prípade právnických osôb identifikačné čísla, ak sú pridelené.

VÍCE >>

ĎALŠIE SLUŽBY PRE PODNIKATEĽOV
Za posledných 12 rokov sme

minilogo.png
Založili viac ako
2 500
 spoločností

minilogo.png
Vykonali viac ako
3 000
zmien v spoločnostiach

minilogo.png
Spracovali
Bezpočet
účtovných dokladov

Máte záujem o naše služby?
Urobte 1. krok a kontaktujte.png kontaktujte nás

KONTAKT

Ing. Gabriela Dašková
Tel : 0910 819 111
e-mail : daskova@gamapartners.sk

GAMA Partners s. r. o.

Legionárska 7724/119
911 01 Trenčín
IČ : 46 493 417
DIČ : 2820012976