Založenie družstva

Hľadáte rýchly a spoľahlivý spôsob ako založiť družstvo a chcete si byť istí, aby po právnej stránke bolo všetko v poriadku? U nás získate odpovede na vaše otázky, spoľahlivo za vás spracujeme  všetky dôležité  listiny a vybavíme potrebné formality.

 

 

 

Princíp družstva

 • Družstvo je spoločenstvom neuzavretého počtu osôb založeným za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov 
 • Družstvo musí mať najmenej päť členov, to neplatí, ak sú jeho členmi aspoň dve právnické osoby
 • Základné imanie družstva musí byť najmenej 1 250 eur a tvorí ho súhrn členských vkladov, na ktorých splatenie sa zaviazali členovia družstva
 • Podmienkou vzniku členstva je splatenie členského vkladu určeného stanovami (základný členský vklad) alebo v stanovách určenej časti základného členského vkladu (vstupný vklad)

V cene je zahrnuté:

 • Úvodná konzultácia a podnikateľské poradenstvo telefonicky alebo e-mailom
 • Administratívne služby súvisiace so vznikom družstva
 • Súdny poplatok z návrhu na zápis do obchodného registra
 • Správne poplatky za ľubovolný počet voľných živností

 

Dodatočné náklady klienta:

 • Notárske poplatky za vypracovanie notárskej zápisnice
 • Prípadné náklady na osvedčenie podpisov
 • Správne poplatky za vydanie živnostenského oprávnenia: 1 viazaná živnosť   -  7,5 EUR

POSTUP ZALOŽENIA DRUŽSTVA


krok1b.png 1. Krok - Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára alebo telefonicky na čísle 0910 819 111
2. Krok - pošleme vám zoznam údajov, ktoré potrebujeme na prípravu dokumentov krok2.png
krok3.png 3. Krok - po obdržaní podkladov pripravíme potrebné listiny, ktoré vám prichystáme na podpis
4. Krok - podpísané dokumenty zasielame na Živnostenský úrad, Daňový úrad SR a následne na Obchodný register SR krok4.png
krok5.png 5. Krok - zašleme originálny výpis z OR SR a príslušné dokumenty, ktoré vám umožnia právne aj obchodné úkony s vašim družstvom

Máte záujem o naše služby?
Urobte 1. krok a kontaktujte.png kontaktujte nás

KONTAKT

Ing. Gabriela Dašková
Tel : 0910 819 111
e-mail : daskova@gamapartners.sk

GAMA Partners s. r. o.

Legionárska 7724/119
911 01 Trenčín
IČ : 46 493 417
DIČ : 2820012976