Založenie európskej spoločnosti

Premýšľate o zmene sídla spoločnosti do štátu s nižším daňovým zaťažením alebo zaujímavejším právnym systémom? Jasnou voľbou sa potom pre vás stáva v súčasnosti najprestížnejšia právna forma podnikania v EÚ, a to založenie Európskej spoločnosti. Využite výnimočnú možnosť ako previesť sídlo fungujúcej firmy do zahraničia bez toho, aby bola ovplyvnená jej činnosť. S nami nájdete to najlepšie riešenie pre založenie európskej spoločnosti presne podľa vašej aktuálnej situácie.

 

 

 

5 spôsobov  založenia  európskej spoločnosti

  1. Fúzia

Dve alebo viac spoločností z rôznych členských štátov uskutočnia fúziu zlúčením alebo splynutím a nástupníckou organizáciou je európska spoločnosť (SE).

 

  1. Vytvorenie holdingu

Dve a viac spoločností alebo spoločností s ručením obmedzeným z rôznych členských štátov môžu vytvoriť spoločnú holdingovú spoločnosť (SE), pričom táto bude ich materskou spoločnosťou.

 

  1. Založenie dcérskej spoločnosti

Založenie dcérskej európskej spoločnosti dvomi alebo viacerými obchodnými spoločnosťami z rôznych členských štátov.

 

  1. Premena akciovej spoločnosti na európsku spoločnosť

Pri zmene právnej formy akciovej spoločnosti na európsku spoločnosť musí mať akciová spoločnosť minimálne 2 roky dcérsku spoločnosť spravovanú právom odlišného členského štátu. Tento spôsob neumožňuje prenesenie sídla spoločnosti.

 

  1. Dcérska spoločnosť inej Societas Europaea (SE)

Založenie dcérskej európskej spoločnosti samotnou európskou spoločnosťou.

 

V cene je zahrnuté:

  • Poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra
  • Cena 2000 EUR platí pri základnom imaní 120 000 EUR
  • Spracovanie všetkých dokumentov potrebných k založeniu spoločnosti
  • Správne poplatky za ľubovolný počet voľných živností

V cene nie je zahrnutý poplatok za notársku zápisnicu.

 

POSTUP ZALOŽENIA EURÓPSKEJ SPOLOČNOSTI


krok1b.png 1. Krok - Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára alebo telefonicky na čísle 0910 819 111
2. Krok - po konzultácii odporučíme najvhodnejší spôsob založenia európskej spoločnosti krok2.png
krok3.png 3. Krok - pošleme vám zoznam údajov, ktoré potrebujeme na prípravu dokumentov
4. Krok - po obdržaní podkladov pripravíme potrebné listiny, ktoré vám prichystáme na podpis krok4.png
krok5.png 5. Krok - zašleme originálny výpis z OR SR a príslušné dokumenty, ktoré vám umožnia právne aj obchodné úkony s vašou spoločnosťou

Máte záujem o naše služby?
Urobte 1. krok a kontaktujte.png kontaktujte nás

KONTAKT

Ing. Gabriela Dašková
Tel : 0910 819 111
e-mail : daskova@gamapartners.sk

GAMA Partners s. r. o.

Legionárska 7724/119
911 01 Trenčín
IČ : 46 493 417
DIČ : 2820012976