Zmeny v spoločnostiach

Chcete vo vašej spoločnosti vykonať dôležitú zmenu, ako je napríklad zmena obchodného mena, sídla či predmetu podnikania? Takéto udalosti je potrebné zaznamenať oficiálne v Obchodnom registri. Vyhnite sa administratívnym prieťahom a nechajte to na nás. Vybavíme všetky potrebné kroky za vás v súčinnosti s úradmi a pomôžeme vám predísť možným komplikáciám.

 

 

V cene je zahrnuté:

  • Úvodná konzultácia a podnikateľské poradenstvo
  • Administratívne služby súvisiace so zápisom zmien do obchodného registra
  • Poplatok za zápis zmeny v spoločnosti do obchodného registra - 33 EUR
  • Pri doplnení predmetov podnikania správne poplatky za ľubovolný počet voľných živností

 

Aké najčastejšie zmeny v spoločnostiach vykonávame:

- zmena obchodného mena spoločnosti

- zmena sídla spoločnosti

- zmena predmetu podnikania spoločnosti

- vymenovanie, odvolanie, vzdanie sa funkcie konateľa , vypovedanie  prokúry

- zmena spôsobu konania konateľa alebo prokuristu

- zvýšenie alebo zníženie základného imania spoločnosti

- prevod obchodného podielu spoločníka

- predaj podniku alebo jeho časti

- zápis/výmaz záložného práva na obchodný podiel spoločníka

- zmena bydliska konateľa, prokuristu, spoločníka

- premena menovitej hodnoty vkladov spoločníkov a základného imania spoločnosti z SKK na EUR

- iné zmeny podľa požiadaviek klienta

 

 

AKO VYKONAŤ ZMENU V  SPOLOČNOSTI


krok1b.png 1. Krok - Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára alebo telefonicky na čísle 0910 819 111
2. Krok - následne vám zašleme e-mail, ktorý bude obsahovať údaje potrebné k požadovanej zmene v OR SR a pripravíme cenovú ponuku krok2.png
krok3.png 3. Krok - po obdržaní údajov a úhrade zálohovej faktúry vám pripravíme listiny na podpis
4. Krok - podpísané dokumenty elektronicky zasielame na OR SR krok4.png
krok5.png 5. Krok - po vykonaní zmeny vám zašleme aktuálny výpis z OR SR

Máte záujem o naše služby?
Urobte 1. krok a kontaktujte.png kontaktujte nás

KONTAKT

Ing. Gabriela Dašková
Tel : 0910 819 111
e-mail : daskova@gamapartners.sk

GAMA Partners s. r. o.

Legionárska 7724/119
911 01 Trenčín
IČ : 46 493 417
DIČ : 2820012976