Cenník služieb

Sekcie cenníka

 • Kompletné založenie s. r. o.
 • Založenie a. s.
 • Založenie družstva
 • Založenie európskej spoločnosti (SE)
 • Zmeny v spoločnostiach
 • Zrušenie a likvidácia spoločnosti
 • Ďalšie služby
Kompletné založenie s. r. o.

330 EUR

Cena zahŕňa :
 • administratívne služby a podnikateľské poradenstvo
 • poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra - 180 EUR
 • správne poplatky za ľubovolný počet voľných živností
Založenie a. s.

1 400 EUR

Cena zahŕňa :
 • administratívne služby a podnikateľské poradenstvo
 • notárske poplatky za vypracovanie notárskej zápisnice
 • poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra - 550 EUR
 • správne poplatky za ľubovolný počet voľných živností

 

Založenie družstva

550 EUR

Cena zahŕňa :
 • administratívne služby a podnikateľské poradenstvo
 • poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra - 220 EUR
 • správne poplatky za ľubovolný počet voľných živností

 

Založenie európskej spoločnosti (SE)

od 2 000 EUR

Cena zahŕňa :
 • administratívne služby a podnikateľské poradenstvo
 • poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra - 220 EUR
 • správne poplatky za ľubovolný počet voľných živností
 • cena platí pri základnom imaní 120 000 EUR

 

Zmeny v spoločnostiach

od 115 EUR

Cena zahŕňa:
 • administratívne služby a podnikateľské poradenstvo
 • poplatok za zápis zmeny v spoločnosti do obchodného registra - 50 EUR
 • správne poplatky za ľubovolný počet voľných živností (pri doplnení predmetov podnikania)
Zrušenie a likvidácia spoločnosti

od 550 EUR

Cena zahŕňa :
 • administratívne služby a podnikateľské poradenstvo
 • cena závisí od spôsobu zrušenia spoločnosti a majetkových pomerov spoločnosti
 • vypracujeme vám konkrétnu cenovú ponuku

 

Máte záujem o naše služby?
Urobte 1. krok a kontaktujte.png kontaktujte nás

KONTAKT

Ing. Gabriela Dašková
Tel : 0910 819 111
e-mail : daskova@gamapartners.sk

GAMA Partners s. r. o.

Legionárska 7724/119
911 01 Trenčín
IČ : 46 493 417
DIČ : 2820012976