Cenník služieb

Sekcie cenníka

 • Kompletné založenie s. r. o.
 • Asistované založenie s. r. o.
 • Založenie a. s.
 • Založenie družstva
 • Založenie európskej spoločnosti (SE)
 • Zmeny v spoločnostiach
 • Zrušenie a likvidácia spoločnosti
 • Podanie návrhu na zápis spoločnosti s. r. o. do OR
 • Ďalšie služby
Kompletné založenie s. r. o.

300 EUR

Cena zahŕňa :
 • vypracovanie všetkých dokumentov potrebných k založeniu spoločnosti
 • súdny poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra - 150 EUR
 • správne poplatky za ľubovolný počet voľných živností
Asistované založenie s. r. o.

275 EUR

Cena zahŕňa :
 • vypracovanie všetkých dokumentov potrebných k založeniu spoločnosti
 • poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra - 150 EUR

 

Založenie a. s.

1 200 EUR

Cena zahŕňa :
 • vypracovanie všetkých dokumentov potrebných k založeniu spoločnosti
 • notárske poplatky za vypracovanie notárskej zápisnice
 • poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra - 375 EUR
 • správne poplatky za ľubovolný počet voľných živností

 

Založenie družstva

600 EUR

Cena zahŕňa :
 • vypracovanie všetkých dokumentov potrebných k založeniu družstva
 • notárske poplatky za vypracovanie notárskej zápisnice
 • poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra - 150 EUR
 • správne poplatky za ľubovolný počet voľných živností

 

Založenie európskej spoločnosti (SE)

2 000 EUR

Cena zahŕňa :
 • vypracovanie všetkých dokumentov potrebných k založeniu spoločnosti
 • notárske poplatky za vypracovanie notárskej zápisnice
 • poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra - 150 EUR
 • správne poplatky za ľubovolný počet voľných živností
 • cena platí pri základnom imaní 120 000 EUR

 

Zmeny v spoločnostiach

od 99 EUR

Cena zahŕňa:
 • vypracovanie všetkých dokumentov potrebných k zápisu zmeny v spoločnosti do OR
 • poplatok za zápis zmeny v spoločnosti do obchodného registra - 33 EUR
 • správne poplatky za ľubovolný počet voľných živností (pri doplnení predmetov podnikania)
Zrušenie a likvidácia spoločnosti

od 400 EUR

Cena zahŕňa :
 • cena závisí od spôsobu zrušenia spoločnosti a majetkových pomerov spoločnosti
 • vypracujeme vám konkrétnu cenovú ponuku

 

Podanie návrhu na zápis spoločnosti s. r. o. do OR

225 EUR

Cena zahŕňa :
 • platí v prípade, že klient má všetky dokumenty pre založenie spoločnosti vypracované a my zabezpečíme iba podanie návrhu

 

Máte záujem o naše služby?
Urobte 1. krok a kontaktujte.png kontaktujte nás

KONTAKT

Ing. Gabriela Dašková
Tel : 0910 819 111
e-mail : daskova@gamapartners.sk

GAMA Partners s. r. o.

Mateja Bela 2503/11
911 08 Trenčín
IČ : 46 493 417
DIČ : 2820012976