Založenie a. s.

Chcete zvýšiť prestíž v očiach obchodných partnerov aj verejnosti? Založte si akciovú spoločnosť a s našou pomocou sa vyhnite  zbytočným zdržaniam a strate času. Nie je nutné zakladať akciovú spoločnosť iba na rozbehnutie veľkých projektov, čím ďalej tým viac sa zakladajú a. s. aj na projekty menšie.

 

 

 

Princíp akciovej spoločnosti

 • Základné imanie spoločnosti (min. 25 000 EUR) je rozdelené na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou
 • Spoločnosť ručí za záväzky celým svojim majetkom, akcionár za záväzky spoločnosti neručí vôbec
 • Akciovú spoločnosť môže založiť jeden zakladateľ, ak sa jedná o právnickú osobu inak dvaja alebo viacerí zakladatelia (teda minimálne dve fyzické osoby alebo jedna fyzická a jedna právnická)

 

V cene je zahrnuté:

 • Úvodná konzultácia telefonicky, e-mailom alebo osobne
 • Podnikateľské poradenstvo
 • Administratívne služby súvisiace so vznikom Vašej spoločnosti
 • Notárske poplatky za vypracovanie notárskej zápisnice
 • Súdny poplatok z návrhu na zápis do obchodného registra
 • Správne poplatky za ľubovolný počet voľných živností

 

Dodatočné náklady klienta:

 • Prípadné náklady na osvedčenie podpisov
 • Správne poplatky za vydanie živnostenského oprávnenia: 1 viazaná živnosť   -  7,5 EUR

POSTUP ZALOŽENIA AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI


krok1b.png 1. Krok - Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára alebo telefonicky na čísle 0910 819 111
2. Krok - zodpovieme všetky otázky a dohodneme sa na ďalšom postupe krok2.png
krok3.png 3. Krok - dodáte nám údaje potrebné k založeniu a. s. a pripravíme všetky dokumenty potrebné k založeniu spoločnosti, ktoré podpíšete na vami zvolenom notárskom úrade
4. Krok - vybavíme komunikáciu so živnostenským registrom a zápis spoločnosti do OR, následne  vám odovzdáme výpis z obchodného registra spolu s ostatnými dokumentami krok4.png
krok5.png 5. Krok - daňový úrad vám poštou doručí osvedčenie o registrácii pre daň z príjmu

Máte záujem o naše služby?
Urobte 1. krok a kontaktujte.png kontaktujte nás

KONTAKT

Ing. Gabriela Dašková
Tel : 0910 819 111
e-mail : daskova@gamapartners.sk

GAMA Partners s. r. o.

Legionárska 7724/119
911 01 Trenčín
IČ : 46 493 417
DIČ : 2820012976