Likvidácia s. r. o.

Nepodarilo sa vám podnikanie a potrebujete ho ukončiť? Ak ste sa rozhodli pre zrušenie vašej spoločnosti s likvidáciou, bude treba dodržať niekoľko zásad.
Vzhľadom na to, že proces celého zrušenia spoločnosti je náročný jednak z časového, ako aj aj právneho hľadiska, odporúčame ho nechať na odborníkov.

Viete, čo všetko proces likvidácie s. r. o. obnáša?

• Zistiť účtovný stav spoločnosti
• Pripraviť zápisnicu z valného zhromaždenia
• Zložiť preddavok na likvidáciu vo výške 1 500 eur do notárskej úschovy 

• Zapísať vstup spoločnosti do procesu likvidácie do Obchodného registra a oznámenie vstupu spoločnosti do likvidácie v Obchodnom vestníku
Vyhotovovať a ukladať do zbierky listín zoznam prihlásených pohľadávok a zoznam majetku
• Opätovné zvolanie valného zhromaždenia a schválenie procesu likvidácie spoločnosti
• Podať návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra

 

Ako je vidieť, nie je toho práve málo. Proces likvidácie s. r. o. je náročnejší ako jej založenie. Spoločnosť musí vyrovnať všetky svoje záväzky voči zamestnancom, veriteľom i štátu. Likvidátor musí byť znalý v oblasti práva, daní aj účtovníctva. Ak nechcete strácať čas a chcete si byť skutočne istí, že likvidácia s. r. o. prebehne úplne bezproblémovo, obráťte sa na GAMA Partners.

 

 

POSTUP LIKVIDÁCIE S. R. O.


krok1b.png 1. Krok - Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára alebo telefonicky na čísle 0910 819 111
2. Krok - po získaní prvotných informácií zabezpečíme zápis vstupu spoločnosti do procesu likvidácie v Obchodnom registri a zaistíme oznámenie v Obchodnom vestníku krok2.png
krok3.png 3. Krok - tiež budeme informovať ďalšie dôležité úrady, daňový úrad, sociálnu a zdravotnú

poisťovňu

4. Krok - zaistíme všetky dokumenty potrebné pre likvidáciu vašej spoločnosti s. r. o. krok4.png
krok5.png 5. Krok - zabezpečíme  výmaz spoločnosti s. r. o.  z obchodného registra

Máte záujem o naše služby?
Urobte 1. krok a kontaktujte.png kontaktujte nás

KONTAKT

Ing. Gabriela Dašková
Tel : 0910 819 111
e-mail : daskova@gamapartners.sk

GAMA Partners s. r. o.

Legionárska 7724/119
911 01 Trenčín
IČ : 46 493 417
DIČ : 2820012976