Kontakty

GAMA Partners s. r. o.

Legionárska 7724/119
911 01 Trenčín

IČO: 46 493 417
DIČ: 2820012976
zapísaná v OR OS Trenčín,
Odd.: Sro, vl. č. 25589/R
Bank. spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN kód:  SK76 1100 0000 0029 2286 8999
Swift kód: TATRSKBX

Kontaktná osoba

Ing. Gabriela Dašková

0910 819 111

Kontaktný formulár

Máte záujem o naše služby?
Urobte 1. krok a kontaktujte.png kontaktujte nás

KONTAKT

Ing. Gabriela Dašková
Tel : 0910 819 111
e-mail : daskova@gamapartners.sk

GAMA Partners s. r. o.

Legionárska 7724/119
911 01 Trenčín
IČ : 46 493 417
DIČ : 2820012976