Vedenie účtovníctva

Ste malá či stredná spoločnosť? Chcete ušetriť za interných zamestnancov alebo za nákup a aktualizáciu účtovného softvéru? Zabezpečíme pre vás odborné spracovanie jednoduchého aj podvojného účtovníctva v komplexnom rozsahu.

Cenník za vedenie podvojného účtovníctva

Počet zaúčtovaných položiek /mesiac/ Neplatca DPH* Platca DPH*
0-100 80 EUR 100 EUR
101-200 100 EUR 150 EUR
201-300 160 EUR 200 EUR
301-400 220 EUR 250 EUR
401-600 320 EUR 360 EUR
601 a viac Po dohode s klientom

 

*Paušálna cena za kompletné vedenie účtovníctva sa platí mesačne. Pod účtovnou položkou sa spravidla rozumie jeden doklad, napr. jedna faktúra, pokladničný doklad apod.

Vedenie podvojného účtovníctva zahŕňa:

Neplatca DPH

  • vedenie účtovného denníka
  • vedenie hlavnej knihy
  • vedenie knihy došlých a vyšlých faktúr
  • vypracovanie odberateľského a dodávateľského saldokonta
  • vedenie pokladničnej knihy
  • spracovanie bankových operácií

 

Platca DPH

  • všetky činnosti uvedené pri neplatcovi DPH
  • + vypracovanie a podanie priznania k DPH mesačne alebo kvartálne

 

Máte záujem o naše služby?
Urobte 1. krok a kontaktujte.png kontaktujte nás

KONTAKT

Ing. Gabriela Dašková
Tel : 0910 819 111
e-mail : daskova@gamapartners.sk

GAMA Partners s. r. o.

Legionárska 7724/119
911 01 Trenčín
IČ : 46 493 417
DIČ : 2820012976