Zrušenie spoločnosti

Nedarí sa vám podnikanie a chcete si byť istí, že ukončenie obchodnej činnosti prebehne bez problémov? Tento zložitý, časovo i odborne náročný proces vyžaduje prax v oblasti obchodného práva. Ak sa necítite na to, dotiahnuť všetko sami do zdarného konca, nič sa nedeje. Nechajte sa nami previesť celým procesom zrušenia spoločnosti, vyhnite sa úskaliam administratívy a ušetrite si čas a nervy spojené s likvidáciou spoločnosti.

Likvidácia spoločnosti, zrušenie s. r. o.

Pri zániku spoločnosti, napríklad pri zrušení s. r. o.,  je nutné postupovať podľa zákona. Najprv dochádza podľa zákonníka k zrušeniu spoločnosti a až potom k jej zániku.

Zrušenie spoločnosti je možné s likvidáciou alebo bez likvidácie. Bez likvidácie dochádza k zániku, ak prechádza  imanie spoločnosti na právneho nástupcu. Čo sa týka likvidácie spoločnosti, musí najprv spoločnosť ukončiť svoju hospodársku činnost a musí tiež dôjsť k vyrovnaniu všetkých záväzkov spoločnosti. Formálne dôjde k zrušeniu spoločnosti výmazom z obchodného registra.

 

 

V cene je zahrnuté:

  • Prvá konzultácia bezplatná
  • Vybavenie všetkých administratívnych úkonov potrebných k zrušeniu spoločnosti
  • Presná cena závisí od spôsobu zrušenia spoločnosti a jej majetkových pomerov
  • Zhodnotenie konkrétnej situácie a návrh spôsobu ukončenia činnosti spoločnosti

 

Možnosti zrušenia spoločnosti a jej výmazu z obchodného registra

  • Zrušenie spoločnosti s likvidáciou
  • Zrušenie spoločnosti bez likvidácie s právnym nástupcom (splynutie, zlúčenie, rozdelenie spoločnosti)
  • Cezhraničná fúzia (zlúčenie slovenskej spoločnosti so zahraničnou spoločnosťou)
  • Zrušenie spoločnosti ex offo (na základe právoplatného rozhodnutia súdu)

 

POSTUP ZRUŠENIA SPOLOČNOSTI


krok1b.png 1. Krok - Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára alebo telefonicky na čísle 0910 819 111
2. Krok - po získaní prvotných informácií posúdime v akej ekonomickej situácii sa vaša spoločnosť nachádza a navrhneme najvhodnejší spôsob ukončenia činnosti krok2.png
krok3.png 3. Krok - po konzultácii s našim právnikom vám pripravíme konkrétnu cenovú ponuku pre ukončenie činnosti vašej spoločnosti
4. Krok - zaistíme všetky dokumenty potrebné na ukončenie činnosti vašej spoločnosti krok4.png
krok5.png 5. Krok - zabezpečíme komunikáciu s daňovým úradom a výmaz spoločnosti z obchodného registra.

Máte záujem o naše služby?
Urobte 1. krok a kontaktujte.png kontaktujte nás

KONTAKT

Ing. Gabriela Dašková
Tel : 0910 819 111
e-mail : daskova@gamapartners.sk

GAMA Partners s. r. o.

Legionárska 7724/119
911 01 Trenčín
IČ : 46 493 417
DIČ : 2820012976