Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov v roku 2024

Novelou zákonov dochádza s účinnosťou od 01.04.2024 k zvýšeniu súdnych aj správnych poplatkov. Zvýšenie súdnych poplatkov za zápis do obchodného registra sa bude týkať každého, kto si chce založiť obchodnú spoločnosť resp. vykonať zápis zmien už v existujúcej spoločnosti. Zároveň sa zvyšujú správne poplatky pri ohlásení živnosti pre všetky fyzické aj právnické osoby.

Máte záujem o naše služby?
Urobte 1. krok a kontaktujte.png kontaktujte nás

KONTAKT

Ing. Gabriela Dašková
Tel : 0910 819 111
e-mail : daskova@gamapartners.sk

GAMA Partners s. r. o.

Legionárska 7724/119
911 01 Trenčín
IČ : 46 493 417
DIČ : 2820012976