Povinnosti s. r. o.

Založenie s. r. o. a čo ďalej?


Založili ste si spoločnosť s. r. o. a neviete, ako ďalej? Čo za povinnosti vás neskôr čaká?
Po vzniku a založení spoločnosti s ručením obmedzeným je nutné vykonať niekoľko ďalších úkonov, aby bolo podnikanie v súlade so zákonom. Povinností je viac, uveďme si tie najpodstatnejšie.

Prehľad povinností s.r.o.

Registrácia na daňovom úrade

Registrácia v poisťovni

Založenie účtu v banke

Označenie sídla spoločnosti

Prihlásenie do e-schránky

Spracovanie účtovníctva

Prezentácia s.r.o.

Registrujte sa na daňovom úrade

Ako prvé, po vzniku spoločnosti je nutné vykonať registráciu na daňovom úrade. Tu daňový úrad pridelí podnikateľovi, a to ako právnické tak aj fyzickej osobe, DIČ. Ďalej sa spoločnosť zaregistruje na ostatné typy daní, ako je daň z príjmu, daň zo závislej činnosti, spotrebná daň - skrátka všetky daňové povinnosti súvisiace s daným podnikaním.

Registrácia spoločnosti v sociálnej a zdravotnej poisťovni

Ak budete zamestnávať zamestnanca, nesmiete zabudnúť na registráciu spoločnosti v príslušných poisťovniach. To je nutné v prípade zamestnávania v pracovnom pomere, na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovný pomer aj iný druh príjmu zo závislej činnosti. Ak sa stane vaša spoločnosť zamestnávateľom, máte lehotu 8 dní na prihlásenie do registra zamestnávateľov na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovni. Ako je to so zamestnancami? Najneskôr deň pred ich nástupom do zamestnania je potrebné prihlásiť zamestnancov do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia. Následne je povinnosťou predkladať mesačne príslušný výkaz poistného.
Podobne je to aj so zdravotnou poisťovňou. Opäť musí spoločnosť informovať do 8 dní zdravotnú poisťovňu, že sa stáva platcom poistného a musí uviesť zamestnancov, za ktorých bude poistné platiť. Aj zdravotnej poisťovni následne pravidelne spoločnosť predkladá výkaz poistného.

Založenie účtu v banke

Tu môžete namietnuť, že tento úkon nie je zo zákona bezpodmienečne nevyhnutný, však ho odporúčame. Existujú činnosti, pri ktorých je mať bankový účet nutnosť. Napríklad prípadný preplatok na dani sa vracia na účet vedený v banke. Bankový podnikateľský účet je vhodné mať aj z iných dôvodov. Jednou z výhod je prehľadné vedenie účtovníctva, kedy máte oddelené finančné prostriedky, ktoré súvisia len a len s podnikaním a nemiešajú sa so súkromnými finančnými zdrojmi. Ak založíte podnikateľský účet v banke, nezabudnite o tejto skutočnosti informovať daňový úrad.

Označenie sídla spoločnosti

Podľa živnostenského zákona označenie sídla spoločnosti, ako priestoru súvisiacim s podnikaním. Ďalšou povinnosťou je uvedenie prevádzkarne, kde je dôležité uvedenie názvu spoločnosti a prípadne i zodpovedná osoba. 

Prihlásenie právnickej osoby do e-Schránky

Od 1. júla 2017 majú všetky právnické osoby povinnosť zabezpečiť prístup do e-Schránky. O čo ide? E-Schránka je obdoba klasickej poštovej schránky, pre komunikáciu s orgánmi verejnej správy, predovšetkým so súdmi. Od 1. 7. 2017 stať aktivuje e-schránky pre všetky právnické osoby bez rozdielu. Schránka sa automaticky aktivuje prvým prihlásením. Konatelia a štatutárov firiem si tiež musia vybaviť elektronické občianske preukazy s bezpečnostným osobným kódom.
Čo sa týka právnych účinkov, doručenie dokumentov prostredníctvom e-schránky má rovnakú váhu, ako klasické doručenie prostredníctvom pošty. Správy, ktoré dostane firma do e-Schránky sa budú považovať za doručené aj pri ich neprečítaní.

Spracovanie účtovníctva

Každý podnikateľ je povinný viesť účtovníctvo. Nezáleží na tom, či účtovnú agendu bude spravovať sám alebo tým poverí nejakú firmu. So samotným podnikaním je však rad starostí a je na zváženie, či budete stíhať sledovať všetky legislatívne zmeny, ktoré sa účtovníctva týkajú, a ktorých môže byť viac než dosť.

Prezentácia spoločnosti - pečiatka, vizitky, logo i web

Nevyhnutné povinnosti sme už spomenuli, teraz ešte niečo málo ohľadom prezentácie spoločnosti. Pečiatka, vizitky, logo spoločnosti alebo webové stránky nie sú síce nevyhnutnosti, ale sú viac než vhodné. Zhotovenie pečiatky so základnými údajmi o spoločnosti síce nie je zo zákona nariadené, ale je dobré ho mať. Niektoré subjekty totiž stále pečiatka vyžadujú. Vizitky, firemné logo alebo webová prezentácia tiež nie je nevyhnutnosťou, ale významne zvyšujú prestíž a dôveryhodnosť spoločnosti.

Máte záujem o naše služby?
Urobte 1. krok a kontaktujte.png kontaktujte nás

KONTAKT

Ing. Gabriela Dašková
Tel : 0910 819 111
e-mail : daskova@gamapartners.sk

GAMA Partners s. r. o.

Legionárska 7724/119
911 01 Trenčín
IČ : 46 493 417
DIČ : 2820012976